Kamer aangekleed naar gang Bello n het huis van-17